Partnerid

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne (1)

download

töötukassa

haridusmin_3lovi_eng

Vanalinna koolituskeskus alustab 20. hooaega!

Ootame õppima nii lapsi kui ka täiskasvanuid !

 Pakume kursusi:
Beebidele, eelkooliealistele, koolilasteletäiskasvanutele

Individuaaltunde asutustele (ettetellimisel), keeletunde täiskasvanutele väikestes rühmades, paaristunnid.

Pärnu Vanalinna koolituskeskus on EVHL partner ja osaleb täiskasvanud õppijale mõeldud ESF struktuuritoetuse projektis “Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019“

Projekti eesmärk on tõsta madalama haridusega täiskasvanute ja teiste varem elukestvas õppes vähem osalenud gruppide õppes osalemise määra, teadlikkust õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest ning suurendada õpimotivatsiooni.

Projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine“ koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelteoskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel.

Projekti raames läbiviidavad kursused :

Inglise keel -sügis 2017

Vene keel- kevad 2018

Soome keel- sügis 2018

Õppetöö:

Septembrist- maini

Suvel laagrid lastele, erinevad suvekursused õpetajatele.

Õpilaste vastuvõtt aastaringi!

Kontakt

Telefon: +372 565 39 27

E-mail: vanalinnakoolituskeskus@gmail.com

www.vlkoolitus.ee

Hospidali 22-2, Pärnu