eesti keel vene keelsetele lastele
EESTI KEEL MUUKEELSETELE LASTELE 

Kuupäev: septembrist – maini
Toimumise aeg: laupäeviti, kokkuleppel õpetajaga
Hind: alates 28 EUR kuu

Eesmärk: Pakkuda eesti keele õpet muukeelsetele lastele, kooliks ettevalmistust või õpiabi.

EELKOOLIEALISTELE LASTELE – mängime ja õpime eesti keeles, valmistume kooliks (1 akadeemiline tund).

KOOLILASTELE – õpiabi ja eesti keele õpe (1-9 kl)

grupitund (4-10 last) 28 € kuu  (1 ak. tund nädalas)

paaristund 32 € kuu (1 ak. tund nädalas)

individuaaltund  (45 min) 13 € tund

Keelekeskkonnal on lapse keelearengus oluline. Nii emakeele kui teise keele arenguks on vajalik, et laps saaks seda kuulda ja kasutada võimalikult erinevates situatsioonides. Peamiseks keelekasutamise funktsiooniks on suhtlemine.

Lapse kasvades ja arenedes lähtutakse õppekasvatustegevuse kavandamisel põhimõttest lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale.  Keele omandamisel kasutatakse palju mängulisi võtteid ja vahetut suhtlemist.

Keele omandamine peab toimuma märkamatult, kuid see on nii lapse seisukohast – õpetaja seisukohast peab töö toimuma planeeritult ja järjepidevalt. Väga tähtis on, et lastele meeldiks kõik, mida nad õpivad.

Lapsevanema andmed

Nimi

E-mail*

Telefon

Lapse andmed

Lapse nimi

Isikukood

Vali kursus

Aksepteerin tingimusi
Privaatsus ja küpsised