3 inglisekeel koolilastele 500PX
INGLISE KEEL – EELKOOLILASTELE JA KOOLILASTELE

(lapsed kes pole keelt veel õppinud 1.-2. klass, suuline kursus) 

Kuupäev: septembrist- maini
Toimumise aeg: teisipäev või kolmapäev kl.16.15-16.55

Hind: 17/25 € kuu

EELKOOLILAPSED T või K. kl.16.15-16.55, hind 17 € kuu (samas eelkoolis käivad lapsed)

KOOLILAPSED 1-2 kl K. kl 16.15-16.55, hind 25 € kuu

Eesmärk  pakkuda toredaid, positiivseid emotsioone läbi keeleõppe. Jätkata keeleõpinguid nendel lastel kes meie eelkoolis on inglise keelega juba tutvust teinud, kuid koolis pole veel keeleõppeni jõudnud. Kõik huvilised lapsed, kes soovivad tutvust teha inglise keelega, saada toetust kooliprogrammile.

LAPSEVANEMA ANDMED:

Nimi (täispikkuses)*

E-mail*

Telefon*

LAPSE ANDMED:

Lapse nimi (täispikkuses)

Isikukood*

Vali kursus

Aksepteerin tingimusi
Privaatsus ja küpsised

 500PX
INGLISE KEEL – KOOLILASTELE

(1-2 a. õppinud) 

Kuupäev: sept. 2021
Toimumise aeg: täpsustamisel
Hind: 35 EUR  kuu (alates 4 last grupis)

 

Eesmärk: pakkuda toredaid, positiivseid emotsioone läbi keeleõppe. Jätkata keeleõpinguid nendel lastel kes meie eelkoolis on inglise keelega juba tutvust teinud, kuid koolis pole veel keeleõppeni jõudnud. Kõik huvilised lapsed, kes soovivad tutvust teha inglise keelega, saada toetust kooliprogrammile.

Huvitavad tunnid meeldivad lastele väga. Me mängime laua- ja liikumismänge, joonistame ja laulame. Lastel ärkab huvi võõrkeelte vastu ja nad saavad koolis keelte õppimisega palju paremini hakkama.

Juba peale esimest tundi oskavad lapsed mõned sõnad öelda. Aasta lõpuks on väikese õpilase sõnavaras juba rohkesti  sõnu ja  laule, laps reageerib palvetele ja oskab ennast tüüpilistes situatsioonides väljendada.

Erinevate maade kogemused on näidanud, et varane teise keele õpe mõjub hästi laste keelelisele arengule. Esile võib tuua järgmist:

  • laps on keelele vastuvõtlikum
  • laps saavutab teise keele parema oskuse kui hilisemas eas
  • laps areneb kognitiivselt, maailmapilt avardub
  • laps omandab tulevikus kiiremini teisi keeli
  • laps omandab sihtkeeles õppides hea analüüsioskuse

LAPSEVANEMA ANDMED:

Nimi (täispikkuses)*

E-mail*

Telefon*

LAPSE ANDMED:

Lapse nimi (täispikkuses)

Isikukood*

Vali kursus

Aksepteerin tingimusi
Privaatsus ja küpsised

iStock-587820028 LITSENSIGA 500PX TEKSTIGAX
INGLISE KEEL – koolilastele –  individuaaltunnid

Kuupäev: Aastaringi
Toimumise aeg: Kokkuleppel
Hind:  19 EUR tund (45 min)

Kõik huvilised lapsed, kes soovivad  saada toetust kooliprogrammile ja täiendada oma keeleoskust.

LAPSEVANEMA ANDMED:

Nimi (täispikkuses)*

E-mail*

Telefon*

LAPSE ANDMED:

Lapse nimi (täispikkuses)

Isikukood*

Vali kursus

Aksepteerin tingimusi
Privaatsus ja küpsised