VENEKEELEKURSUSED LASTELE 500PX
VENE KEEL KOOLILASTELE 

Kuupäev: Rühm avatakse alates 6 inimese täitumisel
Toimumise aeg: täpsustatakse
Hind: 35 EUR kuu

Eesmärk: Pakkuda vene keele õpet enne kui tehakse seda riiklikes koolides, kujundada  positiivseid elamusi läbi keelõppe. Kujundada positiivne hoiak vene keele kui väga vajaliku keele õppimiseks.

Keelekeskkonnal on lapse keelearengus oluline. Nii emakeele kui teise keele arenguks on vajalik, et laps saaks seda kuulda ja kasutada võimalikult erinevates situatsioonides. Peamiseks keelekasutamise funktsiooniks on suhtlemine.

Lapse kasvades ja arenedes lähtutakse õppekasvatustegevuse kavandamisel põhimõttest lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale.  Mida noorem lapse, seda suurem osakaal on passiivsel keeleõppel ja eneseväljendus on seotud rohkem mitteverbaalse väljendusega, kus lapsed talletavad õpitut mällu. Aja möödudes järgnevad ühesõnalaused ja lapse vanemakssaamisega edeneb verbaalne väljendusviis.

Erinevate maade kogemused on näidanud, et varane teise keele õpe mõjub hästi laste keelelisele arengule. Esile võib tuua järgmist:

  • laps on keelele vastuvõtlikum
  • laps saavutab teise keele parema oskuse kui hilisemas eas
  • laps areneb kognitiivselt, maailmapilt avardub
  • laps omandab tulevikus kiiremini teisi keeli
  • laps omandab sihtkeeles õppides hea analüüsioskuse

Keele omandamine peab toimuma märkamatult, kuid see on nii lapse seisukohast – õpetaja seisukohast peab töö toimuma planeeritult ja järjepidevalt. Väga tähtis on, et lastele meeldiks kõik, mida nad õpivad.

Lapsevanema andmed:

Nimi (täispikkuses)*

E-mail*

Telefon*

Lapse andmed:

Lapse nimi (täispikkuses)

Isikukood*

Vali kursus

Aksepteerin tingimusi
Privaatsus ja küpsised