VENEKEELE KURSUSE TAISK
Vene keel – algajatele, taasalustajatele (suhtluskeel)

väikerühm alates 6 inimest rühmas

Kuupäev: sept. 2021
Toimumise aeg:  N. 17.30-19:15
Hind: 235 EUR võimalik tasuda osamaksetena (2 x122 € või 3 x 85 €)

VÄIKERÜHM  alates  6 inimest. grupis 50 AK tundi, millest kontaktõpet 35 ak.tundi ja  15 ak. tundi iseseisvat tööd.

Kursustel õpime nii õpikute kui ka õpetaja poolt koostatud õppematerjalide järgi.  Kasutame rollimänge.

Tuletame meelde varem õpitut, kordame grammatikat, õpime juude tööalaseks suhtlemiseks vajalikke keelendeid ja kõneetiketti, laiendame sõnavara

SOOVI KORRAL KA INDIVIDUAAL-, PAARISTUNNID.

Õpetaja: Maie Jesjutina on  lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli  vene keele ja kirjanduse õpetaja eriala 1984.  Omab  kutsetunnistust „Täiskasvanute koolitaja, tase 6“. Õpetab täiskasvanuid alates 2003. aastast. Töötab lektorina Pärnumaa Kutseharidus keskuses kus viib läbi vene keele kursusi hooldustöötajatele, müügikorraldajatele jne. Pärnu Vanalinna Koolituskeskuses lektor aastast  2010.

Õppekava VENE KEEL A1

REGISTREERU KURSUSELE:

Nimi (täispikkuses)*

E-mail*

Telefon*

Elukoht*


Isikukood*

Vali kursus

AkAksepteerin tingimusi
Privaatsus ja küpsised

TASUTAVNK KURSUSED
VENE KEELE KURSUSED – TÄISKASVANUTELE

Kuupäev: 6.veebruar 2019  –  mai 2019 KURSUS LÕPPENUD !
Toimumise aeg: K. kl 18-19.30
Hind: Tasuta

 

KELLELE ON KURSUS MÕELDUD

  • vähese vene keele oskusega, keskhariduse või sellest madalama haridusega inimesed,
  • töötud.
  • erialase ettevalmistuseta inimesed, kelle vähene vene k. oskus võiks saada  takistavaks tema tööprotsessi jätkamisel või tema sisenemisel tööturgu.

Pärnu Vanalinna koolituskeskus on EVHL partner ja osaleb täiskasvanud õppijale mõeldud ESF struktuuritoetuse projektis „Prioriteesete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“

Projekti eesmärk on tõsta madalama haridusega täiskasvanute ja teiste varem elukestvas õppes vähem osalenud gruppide õppes osalemise määra, teadlikkust õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest ning suurendada õpimotivatsiooni.

Projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine“ koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelteoskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel.

EELMINE KURSUS

Kuupäev: 8. märts – 10. mai 2018
Toimumise aeg: Kursus lõppenud.
Hind: Tasuta

VENE KEELE õppekava

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne (1)

REGISTREERU KURSUSELE:

Nimi (täispikkuses)*

E-mail*

Telefon*

Elukoht*


Isikukood*

Vali kursus

AkAksepteerin tingimusi
Privaatsus ja küpsised