Eesti Keel

Toimunud kursused

KELLELE ON KURSUS MÕELDUD

  • vähese vene keele oskusega, keskhariduse või sellest madalama haridusega inimesed,
  • töötud.
  • erialase ettevalmistuseta inimesed, kelle vähene vene k. oskus võiks saada  takistavaks tema tööprotsessi jätkamisel või tema sisenemisel tööturgu.

Pärnu Vanalinna koolituskeskus on EVHL partner ja osaleb täiskasvanud õppijale mõeldud ESF struktuuritoetuse projektis „Prioriteesete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“

Projekti eesmärk on tõsta madalama haridusega täiskasvanute ja teiste varem elukestvas õppes vähem osalenud gruppide õppes osalemise määra, teadlikkust õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest ning suurendada õpimotivatsiooni.

Projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine“ koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelteoskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel.

EELMINE KURSUS

 Kuupäev: 8. märts – 10. mai 2018
 Toimumise aeg: Kursus lõppenud.
 Hind: Tasuta

VENE KEELE õppekava

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne (1)

Scroll to top