Eesti Keel

Eesti ja Vene keel lastele

Keeleõpe lastele:

 • VENE KEEL INDIVIDUAALTUNNID
 • EESTI KEEL MUUKEELSETELE LASTELE
VanusToimumis aegMaksumus
EELKOOLILAPSED grupitundkokkuleppel40-45 eur kuu
KOOLILPSED / EELKOOLILAPSED paaristundkokkuleppel48 eur kuu
KOOLILAPSED/EELKOOLILAPSED individuaal tundKokkuleppel20 eur tund

ALUSTAME SEPT. 2023 

2023/24 õ.-a. hinnad  täpsustamisel

Eesmärk: Pakkuda eesti keele õpet vene keele baasil  lastele, kooliks ettevalmistust või õpiabi.

EELKOOLIEALISTELE LASTELE – mängime ja õpime eesti keeles, valmistume kooliks (1 akadeemiline tund).

KOOLILASTELE – õpiabi ja eesti keele õpe (1-9 kl)

grupitund 3-4 last 45 € kuu ja 5-10 last grupis 40 € kuu  (1 ak. tund nädalas)

paaristund 48 € kuu  (1 ak. tund nädalas)

individuaaltund  (45 min) 20 € tund

Keelekeskkonnal on lapse keelearengus oluline. Nii emakeele kui teise keele arenguks on vajalik, et laps saaks seda kuulda ja kasutada võimalikult erinevates situatsioonides. Peamiseks keelekasutamise funktsiooniks on suhtlemine.

Lapse kasvades ja arenedes lähtutakse õppekasvatustegevuse kavandamisel põhimõttest lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale.  Keele omandamisel kasutatakse palju mängulisi võtteid ja vahetut suhtlemist.

Keele omandamine peab toimuma märkamatult, kuid see on nii lapse seisukohast – õpetaja seisukohast peab töö toimuma planeeritult ja järjepidevalt. Väga tähtis on, et lastele meeldiks kõik, mida nad õpivad.

VanusToimumis aegMaksumus
VENE KEEL KOOLILASTELEkokkulepel õpetajagaindividuaalõpe 22-25 € tund

Mida õpime tunnis

VENE KEEL KOOLILASTELE

Eesmärk: Pakkuda vene keele õpet toetamaks kooli õppeprogrammi.. Kujundada positiivne hoiak vene keele kui väga vajaliku keele õppimiseks.

Keelekeskkonnal on lapse keelearengus oluline. Nii emakeele kui teise keele arenguks on vajalik, et laps saaks seda kuulda ja kasutada võimalikult erinevates situatsioonides. Peamiseks keelekasutamise funktsiooniks on suhtlemine.

Lapse kasvades ja arenedes lähtutakse õppekasvatustegevuse kavandamisel põhimõttest lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale. Mida noorem lapse, seda suurem osakaal on passiivsel keeleõppel ja eneseväljendus on seotud rohkem mitteverbaalse väljendusega, kus lapsed talletavad õpitut mällu. Aja möödudes järgnevad ühesõnalaused ja lapse vanemakssaamisega edeneb verbaalne väljendusviis.

Erinevate maade kogemused on näidanud, et varane teise keele õpe mõjub hästi laste keelelisele arengule. Esile võib tuua järgmist:

 • laps on keelele vastuvõtlikum
 • laps saavutab teise keele parema oskuse kui hilisemas eas
 • laps areneb kognitiivselt, maailmapilt avardub
 • laps omandab tulevikus kiiremini teisi keeli
 • laps omandab sihtkeeles õppides hea analüüsioskus
 • Keele omandamine peab toimuma märkamatult, kuid see on nii lapse seisukohast – õpetaja seisukohast peab töö toimuma planeeritult ja järjepidevalt. Väga tähtis on, et lastele meeldiks kõik, mida nad õpivad.
Eesti keel muukeelstele lastele
VanusToimumis aegMaksumus
EELKOOLILAPSED grupitundkokkuleppel40-45 eur kuu
KOOLILPSED / EELKOOLILAPSED paaristundkokkuleppel48 eur kuu
KOOLILAPSED/EELKOOLILAPSED individuaal tundKokkuleppel20 eur tund

ALUSTAME SEPT. 2023 

2023/24 õ.-a. hinnad  täpsustamisel

Eesmärk: Pakkuda eesti keele õpet vene keele baasil  lastele, kooliks ettevalmistust või õpiabi.

EELKOOLIEALISTELE LASTELE – mängime ja õpime eesti keeles, valmistume kooliks (1 akadeemiline tund).

KOOLILASTELE – õpiabi ja eesti keele õpe (1-9 kl)

grupitund 3-4 last 45 € kuu ja 5-10 last grupis 40 € kuu  (1 ak. tund nädalas)

paaristund 48 € kuu  (1 ak. tund nädalas)

individuaaltund  (45 min) 20 € tund

Keelekeskkonnal on lapse keelearengus oluline. Nii emakeele kui teise keele arenguks on vajalik, et laps saaks seda kuulda ja kasutada võimalikult erinevates situatsioonides. Peamiseks keelekasutamise funktsiooniks on suhtlemine.

Lapse kasvades ja arenedes lähtutakse õppekasvatustegevuse kavandamisel põhimõttest lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale.  Keele omandamisel kasutatakse palju mängulisi võtteid ja vahetut suhtlemist.

Keele omandamine peab toimuma märkamatult, kuid see on nii lapse seisukohast – õpetaja seisukohast peab töö toimuma planeeritult ja järjepidevalt. Väga tähtis on, et lastele meeldiks kõik, mida nad õpivad.

Vene keel lastele individuaal tunnid
VanusToimumis aegMaksumus
VENE KEEL KOOLILASTELEkokkulepel õpetajagaindividuaalõpe 22-25 € tund

Mida õpime tunnis

VENE KEEL KOOLILASTELE

Eesmärk: Pakkuda vene keele õpet toetamaks kooli õppeprogrammi.. Kujundada positiivne hoiak vene keele kui väga vajaliku keele õppimiseks.

Keelekeskkonnal on lapse keelearengus oluline. Nii emakeele kui teise keele arenguks on vajalik, et laps saaks seda kuulda ja kasutada võimalikult erinevates situatsioonides. Peamiseks keelekasutamise funktsiooniks on suhtlemine.

Lapse kasvades ja arenedes lähtutakse õppekasvatustegevuse kavandamisel põhimõttest lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale. Mida noorem lapse, seda suurem osakaal on passiivsel keeleõppel ja eneseväljendus on seotud rohkem mitteverbaalse väljendusega, kus lapsed talletavad õpitut mällu. Aja möödudes järgnevad ühesõnalaused ja lapse vanemakssaamisega edeneb verbaalne väljendusviis.

Erinevate maade kogemused on näidanud, et varane teise keele õpe mõjub hästi laste keelelisele arengule. Esile võib tuua järgmist:

 • laps on keelele vastuvõtlikum
 • laps saavutab teise keele parema oskuse kui hilisemas eas
 • laps areneb kognitiivselt, maailmapilt avardub
 • laps omandab tulevikus kiiremini teisi keeli
 • laps omandab sihtkeeles õppides hea analüüsioskus
 • Keele omandamine peab toimuma märkamatult, kuid see on nii lapse seisukohast – õpetaja seisukohast peab töö toimuma planeeritult ja järjepidevalt. Väga tähtis on, et lastele meeldiks kõik, mida nad õpivad.
Scroll to top