Eesti Keel

Kursused lastele

KursusToimumis aegMaksumus
Robootika eelõpe LEGOkolmapäev 16.10-16.4525/33 eur/kuu soodushind eelkoolis käivale lapsele
Robootikaneljapäev 16.45-17.3025/33 eur/kuu, soodushind eelkoolis käivale lapsele

Mida tehakse robootikatunnis

Robootika eelõpe LEGO-  rühm on mõeldud nii eelkoolilastele (alates 5 a) kui ka algklassilastele. Märksõnadeks on ruumiline mõtlemine, konstrueerimine. Ehitame legoklotsidest nii individuaalselt kui ka meeskonnana.

Robootika tundide eesmärgiks on arendada laste tehnika-alast huvi
arendada noorte digipädevusi
kujundada õpilastes süvenemisoskust, mõistmaks protsesside põhjusi-tagajärgi,
õpetada lihtsamat programmeerimist
meeskonnatöö oskuste kujundamine. Sobilik vanus 6-10 a.

Võimalik liituda aastaringselt

KursusToimumis aegMaksumus
 Matemaatika individuaaltundE-N kokkuleppel õpetajaga20-23 eur/tund
 Matemaatika paaristundE-N kokkuleppel õpetajaga13 eur/tund

2023/24 õ.-a hinnad täpsustamisel

Mida õpime matemaatika tunnis

Matemaatika tunnid on mõeldud toetamaks ja rikastamaks  üldhariduskooli programmi. Tunnid kas individuaalselt, paaristunnina. Tundide täpsed  ajad kokkuleppel õpetajaga.

Robootika lastele
KursusToimumis aegMaksumus
Robootika eelõpe LEGOkolmapäev 16.10-16.4525/33 eur/kuu soodushind eelkoolis käivale lapsele
Robootikaneljapäev 16.45-17.3025/33 eur/kuu, soodushind eelkoolis käivale lapsele

Mida tehakse robootikatunnis

Robootika eelõpe LEGO-  rühm on mõeldud nii eelkoolilastele (alates 5 a) kui ka algklassilastele. Märksõnadeks on ruumiline mõtlemine, konstrueerimine. Ehitame legoklotsidest nii individuaalselt kui ka meeskonnana.

Robootika tundide eesmärgiks on arendada laste tehnika-alast huvi
arendada noorte digipädevusi
kujundada õpilastes süvenemisoskust, mõistmaks protsesside põhjusi-tagajärgi,
õpetada lihtsamat programmeerimist
meeskonnatöö oskuste kujundamine. Sobilik vanus 6-10 a.

Võimalik liituda aastaringselt

Matemaatika lastele
KursusToimumis aegMaksumus
 Matemaatika individuaaltundE-N kokkuleppel õpetajaga20-23 eur/tund
 Matemaatika paaristundE-N kokkuleppel õpetajaga13 eur/tund

2023/24 õ.-a hinnad täpsustamisel

Mida õpime matemaatika tunnis

Matemaatika tunnid on mõeldud toetamaks ja rikastamaks  üldhariduskooli programmi. Tunnid kas individuaalselt, paaristunnina. Tundide täpsed  ajad kokkuleppel õpetajaga.

Scroll to top