Eesti Keel

Täiskasvanute keeleõpe

Täiskasvanute keeleõpe:

  • Soome keel A1
  • Soome keel B2
  • Vene keel
  • Hispaania keel
  • Eesti keel A1
  • Eesti keel A2
VanusToimumis aegMaksumusMaht
Soome keel A1 väikerühmNELJAPÄEVITI kl.18-19.302x 140 € või 265 €50 ak t
Soome keel A2 väikerühmESMASPÄEVITI l kl. 18-19.302×140 € või 265 €50 ak t

Soome keel- algajatele, taasalustajatele

Väikerühm: alates 6 inimest rühmas, hind 2 x 135 €, kogu kursuse maksumus korraga tasumisel 255 €
Minirühm: 4-5 inimest, hind 2 x 150 €, kogu kursuse maksumus korraga tasumisel 285 €
Maht : 50  akadeemilist tundi, millest 35 ak.tundi kontaktõpet ja 15 ak.tundi iseseisev töö.Lisandub õpiku maksumus, umbes 20 €.
Akadeemiliste tundide arv kehtib alates kuuest inimesest rühmas!
Õpetaja: Päivi Snellmann.
Õpetaja emakeeleks on soome keel. Suurte kogemustega õpetaja kes on töötanud Eestis, aastast 1998 (Taebla Kutsehariduskeskuses, meditsiini alane keeleõpe Mediverkko OÜ, Vanalinna koolituskeskuses aastast 2010)
Tellimisel : individuaaltunnid, tunnid asutustele
Õppekava A2: Soome-keel-A2
VanusToimumis aegMaksumusMaht
Vene keeltäpsustamiseltäpsustamisel50 ak t

Vene keel- algajatele, taasalustajatele

VÄIKERÜHM  alates  6 inimest  grupis

Maht: 50 AK tundi, millest kontaktõpet 35 ak.tundi ja  15 ak. tundi iseseisvat tööd. Kursustel õpime nii õpikute kui ka õpetaja poolt koostatud õppematerjalide järgi.  Kasutame rollimänge. Tuletame meelde varem õpitut, kordame grammatikat, õpime juude tööalaseks suhtlemiseks vajalikke keelendeid ja kõneetiketti, laiendame sõnavara

Õpetaja: Maie Jesjutina on  lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli  vene keele ja kirjanduse õpetaja eriala 1984.  Omab  kutsetunnistust „Täiskasvanute koolitaja, tase 6“. Õpetab täiskasvanuid alates 2003. aastast. Töötab lektorina Pärnumaa Kutseharidus keskuses kus viib läbi vene keele kursusi hooldustöötajatele, müügikorraldajatele jne. Pärnu Vanalinna Koolituskeskuses lektor aastast  2010.

TELLIMISEL:  individuaal-, paaristunnid, tunnid asutustele

Õppekava: Õppekava-vene-keel-A-40ak.t-2020

VanusToimumis aegMaksumusMaht
Hispaania keeltäpsustamiseltäpsustamisel40 ak t

Hindamismeetodid– Vestlus ja jooksvad ülesanded.

Väljastatav dokument – tunnistus (õpiväljundite saavutamisel) või tõend

Õpetaja : Sille Soo. Suurte kogemustega ja keelepraktikaga õpetaja , kes on elanud aastaid  Hispaanias. Täiskasvanutega töötanud aastast 2017.

Sihtgrupiks on täiskasvanud, kes soovivad saada baasteadmisi hispaania keeles, et suhelda igapäevaselt, tööalaselt või reisil olles.

Õpiväljundid
Edukas koolituse läbinu:
• mõistab tuttavaid sõnu, fraase ja lühikesi lauseid nii kõnes kui ka kirjas
• kasutab lihtsaid fraase ja lauseid, et kirjeldada ennast, oma peret ja lähiümbrust
• oskab lihtsal viisil suhelda kui vestluspartner räägib aeglaselt, selgelt, vajadusel korrates.

Õppesisu: . Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Tutvumine, viisakusväljendid ja isikuandmed. Arvsõna. Keelte oskus, maad ja rahvad. Pere.  Plaanid ja kavatsused. Reisimine ja lähiümbruse kirjeldamine.

Õppekava: HISPAANIA-KEEL-A1

Kursuse nimiToimumis aegHind
Eesti keel võõrkeelena vene k. baasilKOLMAPÄEVITI 28.sept 2022 -mai 2023I moodul 3 x 205 € kokku 594 €, II moodul 3 x 205 €, kokku 594 €

Eesti keel A1, võõrkeelena, vene keele baasil.

Maht : 180  akadeemilist tundi,
moodul A1.1 , hind 594 €, kolmes  osas makstes 3 x 205 € (90 ak. tundi, sellest  60 ak. tundi kontaktõpet ja 30 ak. tundi iseseisev töö)
moodul A1.2., hind 594 €, kolmes  osas makstes 3 x 205 € (90 ak. tundi, sellest  60 ak. tundi kontaktõpet ja 30 ak. tundi iseseisev töö)
Lisandub õpiku maksumus, hind täpsustamisel
Akadeemiliste tundide arv kehtib alates kuuest inimesest rühmas!

Õpetaja:  Maie Jesjutina on  lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli  omab filoloogi haridust ja   kutsetunnistust „Täiskasvanute koolitaja, tase 6“. Õpetab täiskasvanuid alates 2003. aastast, omab töökogemust eesti keele õpetajana võõrkeele baasil.  Töötab lektorina Pärnumaa Kutseharidus keskuses,   Pärnu Vanalinna Koolituskeskuses lektor aastast  2010.

Tellimisel : individuaaltunnid, paaristunnid,  tunnid asutustele

eesti k. A1 õppekava 2022.docx

Soome keel A1 ja A2
VanusToimumis aegMaksumusMaht
Soome keel A1 väikerühmNELJAPÄEVITI kl.18-19.302x 140 € või 265 €50 ak t
Soome keel A2 väikerühmESMASPÄEVITI l kl. 18-19.302×140 € või 265 €50 ak t

Soome keel- algajatele, taasalustajatele

Väikerühm: alates 6 inimest rühmas, hind 2 x 135 €, kogu kursuse maksumus korraga tasumisel 255 €
Minirühm: 4-5 inimest, hind 2 x 150 €, kogu kursuse maksumus korraga tasumisel 285 €
Maht : 50  akadeemilist tundi, millest 35 ak.tundi kontaktõpet ja 15 ak.tundi iseseisev töö.Lisandub õpiku maksumus, umbes 20 €.
Akadeemiliste tundide arv kehtib alates kuuest inimesest rühmas!
Õpetaja: Päivi Snellmann.
Õpetaja emakeeleks on soome keel. Suurte kogemustega õpetaja kes on töötanud Eestis, aastast 1998 (Taebla Kutsehariduskeskuses, meditsiini alane keeleõpe Mediverkko OÜ, Vanalinna koolituskeskuses aastast 2010)
Tellimisel : individuaaltunnid, tunnid asutustele
Õppekava A2: Soome-keel-A2
Vene keel
VanusToimumis aegMaksumusMaht
Vene keeltäpsustamiseltäpsustamisel50 ak t

Vene keel- algajatele, taasalustajatele

VÄIKERÜHM  alates  6 inimest  grupis

Maht: 50 AK tundi, millest kontaktõpet 35 ak.tundi ja  15 ak. tundi iseseisvat tööd. Kursustel õpime nii õpikute kui ka õpetaja poolt koostatud õppematerjalide järgi.  Kasutame rollimänge. Tuletame meelde varem õpitut, kordame grammatikat, õpime juude tööalaseks suhtlemiseks vajalikke keelendeid ja kõneetiketti, laiendame sõnavara

Õpetaja: Maie Jesjutina on  lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli  vene keele ja kirjanduse õpetaja eriala 1984.  Omab  kutsetunnistust „Täiskasvanute koolitaja, tase 6“. Õpetab täiskasvanuid alates 2003. aastast. Töötab lektorina Pärnumaa Kutseharidus keskuses kus viib läbi vene keele kursusi hooldustöötajatele, müügikorraldajatele jne. Pärnu Vanalinna Koolituskeskuses lektor aastast  2010.

TELLIMISEL:  individuaal-, paaristunnid, tunnid asutustele

Õppekava: Õppekava-vene-keel-A-40ak.t-2020

Hispaania keel
VanusToimumis aegMaksumusMaht
Hispaania keeltäpsustamiseltäpsustamisel40 ak t

Hindamismeetodid– Vestlus ja jooksvad ülesanded.

Väljastatav dokument – tunnistus (õpiväljundite saavutamisel) või tõend

Õpetaja : Sille Soo. Suurte kogemustega ja keelepraktikaga õpetaja , kes on elanud aastaid  Hispaanias. Täiskasvanutega töötanud aastast 2017.

Sihtgrupiks on täiskasvanud, kes soovivad saada baasteadmisi hispaania keeles, et suhelda igapäevaselt, tööalaselt või reisil olles.

Õpiväljundid
Edukas koolituse läbinu:
• mõistab tuttavaid sõnu, fraase ja lühikesi lauseid nii kõnes kui ka kirjas
• kasutab lihtsaid fraase ja lauseid, et kirjeldada ennast, oma peret ja lähiümbrust
• oskab lihtsal viisil suhelda kui vestluspartner räägib aeglaselt, selgelt, vajadusel korrates.

Õppesisu: . Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Tutvumine, viisakusväljendid ja isikuandmed. Arvsõna. Keelte oskus, maad ja rahvad. Pere.  Plaanid ja kavatsused. Reisimine ja lähiümbruse kirjeldamine.

Õppekava: HISPAANIA-KEEL-A1

Eesti keel võõrkeelena
Kursuse nimiToimumis aegHind
Eesti keel võõrkeelena vene k. baasilKOLMAPÄEVITI 28.sept 2022 -mai 2023I moodul 3 x 205 € kokku 594 €, II moodul 3 x 205 €, kokku 594 €

Eesti keel A1, võõrkeelena, vene keele baasil.

Maht : 180  akadeemilist tundi,
moodul A1.1 , hind 594 €, kolmes  osas makstes 3 x 205 € (90 ak. tundi, sellest  60 ak. tundi kontaktõpet ja 30 ak. tundi iseseisev töö)
moodul A1.2., hind 594 €, kolmes  osas makstes 3 x 205 € (90 ak. tundi, sellest  60 ak. tundi kontaktõpet ja 30 ak. tundi iseseisev töö)
Lisandub õpiku maksumus, hind täpsustamisel
Akadeemiliste tundide arv kehtib alates kuuest inimesest rühmas!

Õpetaja:  Maie Jesjutina on  lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli  omab filoloogi haridust ja   kutsetunnistust „Täiskasvanute koolitaja, tase 6“. Õpetab täiskasvanuid alates 2003. aastast, omab töökogemust eesti keele õpetajana võõrkeele baasil.  Töötab lektorina Pärnumaa Kutseharidus keskuses,   Pärnu Vanalinna Koolituskeskuses lektor aastast  2010.

Tellimisel : individuaaltunnid, paaristunnid,  tunnid asutustele

eesti k. A1 õppekava 2022.docx

Scroll to top