Eesti Keel

Täiskasvanute keeleõpe

Täiskasvanute keeleõpe:

  • Soome keel A1
  • Soome keel B2
  • Vene keel
  • Hispaania keel
  • Eesti keel A1
  • Eesti keel A2
VanusToimumis aegMaksumusMaht
Soome keel A1 väikerühmNELJAPÄEVITI kl.17.30-19.002x 160 € või 295 €50 ak t
Soome keel A2 väikerühmNELJAPÄEVITI kl. 17.30-19.002×160 € või 295 €50 ak t

Soome keel- algajatele, taasalustajatele

Väikerühm: alates 6 inimest rühmas, hind 2 x 153 €, kogu kursuse maksumus korraga tasumisel 280 €
Minirühm: 4-5 inimest, hind 2 x 160 €, kogu kursuse maksumus korraga tasumisel 295 €
Maht : 50  akadeemilist tundi, millest 40 ak.tundi kontaktõpet ja 10 ak.tundi iseseisev töö.Lisandub õpiku maksumus, umbes 22 €.
Akadeemiliste tundide arv kehtib alates kuuest inimesest rühmas!
Õpetaja: Päivi Snellmann.
Õpetaja emakeeleks on soome keel. Suurte kogemustega õpetaja kes on töötanud Eestis, aastast 1998 (Taebla Kutsehariduskeskuses, meditsiini alane keeleõpe Mediverkko OÜ, Vanalinna koolituskeskuses aastast 2010)
Tellimisel : individuaaltunnid, tunnid asutustele
Õppekava A2: Soome-keel-A2
VanusToimumis aegMaksumusMaht
Vene keeltäpsustamiseltäpsustamisel50 ak t

Vene keel- algajatele, taasalustajatele

VÄIKERÜHM  alates  6 inimest  grupis

Maht: 50 AK tundi, millest kontaktõpet 35 ak.tundi ja  15 ak. tundi iseseisvat tööd. Kursustel õpime nii õpikute kui ka õpetaja poolt koostatud õppematerjalide järgi.  Kasutame rollimänge. Tuletame meelde varem õpitut, kordame grammatikat, õpime juude tööalaseks suhtlemiseks vajalikke keelendeid ja kõneetiketti, laiendame sõnavara

Õpetaja: Maie Jesjutina on  lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli  vene keele ja kirjanduse õpetaja eriala 1984.  Omab  kutsetunnistust „Täiskasvanute koolitaja, tase 6“. Õpetab täiskasvanuid alates 2003. aastast. Töötab lektorina Pärnumaa Kutseharidus keskuses kus viib läbi vene keele kursusi hooldustöötajatele, müügikorraldajatele jne. Pärnu Vanalinna Koolituskeskuses lektor aastast  2010.

TELLIMISEL:  individuaal-, paaristunnid, tunnid asutustele

Õppekava: Õppekava-vene-keel-A-40ak.t-2020

VanusToimumis aegMaksumusMaht
Hispaania keelK. kl.16.30-18.00, 11.okt. 23 - 21.02.24335 € või 2 x 180 €45 ak t

11. oktoober 2023 – 21.veebruar 2024 

Maht: 45 ak.tundi (35 kontakttundi ja 10 iseseisev töö)

Toimumise aeg : kolmapäeviti kl 16.30- 18.00

Hind : 335 €, võimalik tasuda kahes osas 2 x 180 €

Lisandub õppematerjalide tasu.

Õppesisu: . Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Tutvumine, viisakusväljendid ja isikuandmed. Arvsõna. Keelte oskus, maad ja rahvad. Pere.  Plaanid ja kavatsused. Reisimine ja lähiümbruse kirjeldamine.

Hindamismeetodid– Vestlus ja jooksvad ülesanded.

Väljastatav dokument – tunnistus (õpiväljundite saavutamisel) või tõend

Sihtgrupiks on täiskasvanud, kes soovivad saada baasteadmisi hispaania keeles, et suhelda igapäevaselt, tööalaselt või reisil olles.

Õpiväljundid
Edukas koolituse läbinu:
• mõistab tuttavaid sõnu, fraase ja lühikesi lauseid nii kõnes kui ka kirjas
• kasutab lihtsaid fraase ja lauseid, et kirjeldada ennast, oma peret ja lähiümbrust
• oskab lihtsal viisil suhelda kui vestluspartner räägib aeglaselt, selgelt, vajadusel korrates.

 

Õppekava: HISPAANIA-KEEL-A1

Kursuse nimiToimumis aegHind
Eesti keel võõrkeelena vene k. baasiltäpsustamiseltäpsustamisel

2023/24 õ.-a. koolitusinfo ja hinnad  täpsustamisel

Eesti keel A1, võõrkeelena, vene keele baasil.

Maht : 180  akadeemilist tundi,
moodul A1.1 , täpsustamisel
moodul A1.2., täpsustamisel
Lisandub õpiku maksumus, hind täpsustamisel
Akadeemiliste tundide arv kehtib alates kuuest inimesest rühmas!

Õpetaja:  Maie Jesjutina on  lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli  omab filoloogi haridust ja   kutsetunnistust „Täiskasvanute koolitaja, tase 6“. Õpetab täiskasvanuid alates 2003. aastast, omab töökogemust eesti keele õpetajana võõrkeele baasil.  Töötab lektorina Pärnumaa Kutseharidus keskuses,   Pärnu Vanalinna Koolituskeskuses lektor aastast  2010.

Tellimisel : individuaaltunnid, paaristunnid,  tunnid asutustele

eesti k. A1 õppekava 2022.docx

Soome keel A1 ja A2
VanusToimumis aegMaksumusMaht
Soome keel A1 väikerühmNELJAPÄEVITI kl.17.30-19.002x 160 € või 295 €50 ak t
Soome keel A2 väikerühmNELJAPÄEVITI kl. 17.30-19.002×160 € või 295 €50 ak t

Soome keel- algajatele, taasalustajatele

Väikerühm: alates 6 inimest rühmas, hind 2 x 153 €, kogu kursuse maksumus korraga tasumisel 280 €
Minirühm: 4-5 inimest, hind 2 x 160 €, kogu kursuse maksumus korraga tasumisel 295 €
Maht : 50  akadeemilist tundi, millest 40 ak.tundi kontaktõpet ja 10 ak.tundi iseseisev töö.Lisandub õpiku maksumus, umbes 22 €.
Akadeemiliste tundide arv kehtib alates kuuest inimesest rühmas!
Õpetaja: Päivi Snellmann.
Õpetaja emakeeleks on soome keel. Suurte kogemustega õpetaja kes on töötanud Eestis, aastast 1998 (Taebla Kutsehariduskeskuses, meditsiini alane keeleõpe Mediverkko OÜ, Vanalinna koolituskeskuses aastast 2010)
Tellimisel : individuaaltunnid, tunnid asutustele
Õppekava A2: Soome-keel-A2
Vene keel
VanusToimumis aegMaksumusMaht
Vene keeltäpsustamiseltäpsustamisel50 ak t

Vene keel- algajatele, taasalustajatele

VÄIKERÜHM  alates  6 inimest  grupis

Maht: 50 AK tundi, millest kontaktõpet 35 ak.tundi ja  15 ak. tundi iseseisvat tööd. Kursustel õpime nii õpikute kui ka õpetaja poolt koostatud õppematerjalide järgi.  Kasutame rollimänge. Tuletame meelde varem õpitut, kordame grammatikat, õpime juude tööalaseks suhtlemiseks vajalikke keelendeid ja kõneetiketti, laiendame sõnavara

Õpetaja: Maie Jesjutina on  lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli  vene keele ja kirjanduse õpetaja eriala 1984.  Omab  kutsetunnistust „Täiskasvanute koolitaja, tase 6“. Õpetab täiskasvanuid alates 2003. aastast. Töötab lektorina Pärnumaa Kutseharidus keskuses kus viib läbi vene keele kursusi hooldustöötajatele, müügikorraldajatele jne. Pärnu Vanalinna Koolituskeskuses lektor aastast  2010.

TELLIMISEL:  individuaal-, paaristunnid, tunnid asutustele

Õppekava: Õppekava-vene-keel-A-40ak.t-2020

Hispaania keel
VanusToimumis aegMaksumusMaht
Hispaania keelK. kl.16.30-18.00, 11.okt. 23 - 21.02.24335 € või 2 x 180 €45 ak t

11. oktoober 2023 – 21.veebruar 2024 

Maht: 45 ak.tundi (35 kontakttundi ja 10 iseseisev töö)

Toimumise aeg : kolmapäeviti kl 16.30- 18.00

Hind : 335 €, võimalik tasuda kahes osas 2 x 180 €

Lisandub õppematerjalide tasu.

Õppesisu: . Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Tutvumine, viisakusväljendid ja isikuandmed. Arvsõna. Keelte oskus, maad ja rahvad. Pere.  Plaanid ja kavatsused. Reisimine ja lähiümbruse kirjeldamine.

Hindamismeetodid– Vestlus ja jooksvad ülesanded.

Väljastatav dokument – tunnistus (õpiväljundite saavutamisel) või tõend

Sihtgrupiks on täiskasvanud, kes soovivad saada baasteadmisi hispaania keeles, et suhelda igapäevaselt, tööalaselt või reisil olles.

Õpiväljundid
Edukas koolituse läbinu:
• mõistab tuttavaid sõnu, fraase ja lühikesi lauseid nii kõnes kui ka kirjas
• kasutab lihtsaid fraase ja lauseid, et kirjeldada ennast, oma peret ja lähiümbrust
• oskab lihtsal viisil suhelda kui vestluspartner räägib aeglaselt, selgelt, vajadusel korrates.

 

Õppekava: HISPAANIA-KEEL-A1

Eesti keel võõrkeelena
Kursuse nimiToimumis aegHind
Eesti keel võõrkeelena vene k. baasiltäpsustamiseltäpsustamisel

2023/24 õ.-a. koolitusinfo ja hinnad  täpsustamisel

Eesti keel A1, võõrkeelena, vene keele baasil.

Maht : 180  akadeemilist tundi,
moodul A1.1 , täpsustamisel
moodul A1.2., täpsustamisel
Lisandub õpiku maksumus, hind täpsustamisel
Akadeemiliste tundide arv kehtib alates kuuest inimesest rühmas!

Õpetaja:  Maie Jesjutina on  lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli  omab filoloogi haridust ja   kutsetunnistust „Täiskasvanute koolitaja, tase 6“. Õpetab täiskasvanuid alates 2003. aastast, omab töökogemust eesti keele õpetajana võõrkeele baasil.  Töötab lektorina Pärnumaa Kutseharidus keskuses,   Pärnu Vanalinna Koolituskeskuses lektor aastast  2010.

Tellimisel : individuaaltunnid, paaristunnid,  tunnid asutustele

eesti k. A1 õppekava 2022.docx

Scroll to top