Eesti Keel

Täiskasvanute keele õpe

Täiskasvanute keele õppe tunnid:

  • Soome keel A1
  • Soome keel B2
  • Vene keel
  • Hispaania keel
VanusToimumis aegMaksumusMaht
Soome keel A1 väikerühmkl. 18-19.30240 eur/kuu40 ak t
Soome keel A2 väikerühmkl. 18-19.30240 eur/kuu40 ak t

Soome keel- algajatele, taasalustajatele

Maht : 50  akadeemilist tundi, millest 40 ak.tundi kontaktõpet ja 10 ak.tundi iseseisev töö.Lisandub õpiku maksumus, umbes 16 €.
Akadeemiliste tundide arv kehtib alates kuuest inimesest rühmas!
Õpetaja: Päivi Snellmann.
Õpetaja emakeeleks on soome keel. Suurte kogemustega õpetaja kes on töötanud Eestis, aastast 1998 (Taebla Kutsehariduskeskuses, meditsiini alane keeleõpe Mediverkko OÜ, Vanalinna koolituskeskuses aastast 2010)
Tellimisel : individuaaltunnid, tunnid asutustele
Õppekava A2: Soome-keel-A2
VanusToimumis aegMaksumusMaht
Vene keelT 18.00-19.30täpsustamisel50 ak t

Vene keel- algajatele, taasalustajatele

VÄIKERÜHM  alates  6 inimest  grupis

Maht: 50 AK tundi, millest kontaktõpet 35 ak.tundi ja  15 ak. tundi iseseisvat tööd. Kursustel õpime nii õpikute kui ka õpetaja poolt koostatud õppematerjalide järgi.  Kasutame rollimänge. Tuletame meelde varem õpitut, kordame grammatikat, õpime juude tööalaseks suhtlemiseks vajalikke keelendeid ja kõneetiketti, laiendame sõnavara

Õpetaja: Maie Jesjutina on  lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli  vene keele ja kirjanduse õpetaja eriala 1984.  Omab  kutsetunnistust „Täiskasvanute koolitaja, tase 6“. Õpetab täiskasvanuid alates 2003. aastast. Töötab lektorina Pärnumaa Kutseharidus keskuses kus viib läbi vene keele kursusi hooldustöötajatele, müügikorraldajatele jne. Pärnu Vanalinna Koolituskeskuses lektor aastast  2010.

TELLIMISEL:  individuaal-, paaristunnid, tunnid asutustele

Õppekava: Õppekava-vene-keel-A-40ak.t-2020

VanusToimumis aegMaksumusMaht
Hispaania keeltäpsustamiseltäpsustamisel40 ak t

Hindamismeetodid– Vestlus ja jooksvad ülesanded.

Väljastatav dokument – tunnistus (õpiväljundite saavutamisel) või tõend

Õpetaja : Sille Soo. Suurte kogemustega ja keelepraktikaga õpetaja , kes on elanud aastaid  Hispaanias. Täiskasvanutega töötanud aastast 2017.

Sihtgrupiks on täiskasvanud, kes soovivad saada baasteadmisi hispaania keeles, et suhelda igapäevaselt, tööalaselt või reisil olles.

Õpiväljundid
Edukas koolituse läbinu:
• mõistab tuttavaid sõnu, fraase ja lühikesi lauseid nii kõnes kui ka kirjas
• kasutab lihtsaid fraase ja lauseid, et kirjeldada ennast, oma peret ja lähiümbrust
• oskab lihtsal viisil suhelda kui vestluspartner räägib aeglaselt, selgelt, vajadusel korrates.

Õppesisu: . Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Tutvumine, viisakusväljendid ja isikuandmed. Arvsõna. Keelte oskus, maad ja rahvad. Pere.  Plaanid ja kavatsused. Reisimine ja lähiümbruse kirjeldamine.

Õppekava: HISPAANIA-KEEL-A1

Kursuse nimiToimumis aegHind
Eesti keel võõrkeelenaTäpsustamiselTäpsustamisel

Eesti keel võõrkeelena

TELLIMISEL : rühmatunnid, individuaaltunnid

Soome keel A1 ja A2
VanusToimumis aegMaksumusMaht
Soome keel A1 väikerühmkl. 18-19.30240 eur/kuu40 ak t
Soome keel A2 väikerühmkl. 18-19.30240 eur/kuu40 ak t

Soome keel- algajatele, taasalustajatele

Maht : 50  akadeemilist tundi, millest 40 ak.tundi kontaktõpet ja 10 ak.tundi iseseisev töö.Lisandub õpiku maksumus, umbes 16 €.
Akadeemiliste tundide arv kehtib alates kuuest inimesest rühmas!
Õpetaja: Päivi Snellmann.
Õpetaja emakeeleks on soome keel. Suurte kogemustega õpetaja kes on töötanud Eestis, aastast 1998 (Taebla Kutsehariduskeskuses, meditsiini alane keeleõpe Mediverkko OÜ, Vanalinna koolituskeskuses aastast 2010)
Tellimisel : individuaaltunnid, tunnid asutustele
Õppekava A2: Soome-keel-A2
Vene keel
VanusToimumis aegMaksumusMaht
Vene keelT 18.00-19.30täpsustamisel50 ak t

Vene keel- algajatele, taasalustajatele

VÄIKERÜHM  alates  6 inimest  grupis

Maht: 50 AK tundi, millest kontaktõpet 35 ak.tundi ja  15 ak. tundi iseseisvat tööd. Kursustel õpime nii õpikute kui ka õpetaja poolt koostatud õppematerjalide järgi.  Kasutame rollimänge. Tuletame meelde varem õpitut, kordame grammatikat, õpime juude tööalaseks suhtlemiseks vajalikke keelendeid ja kõneetiketti, laiendame sõnavara

Õpetaja: Maie Jesjutina on  lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli  vene keele ja kirjanduse õpetaja eriala 1984.  Omab  kutsetunnistust „Täiskasvanute koolitaja, tase 6“. Õpetab täiskasvanuid alates 2003. aastast. Töötab lektorina Pärnumaa Kutseharidus keskuses kus viib läbi vene keele kursusi hooldustöötajatele, müügikorraldajatele jne. Pärnu Vanalinna Koolituskeskuses lektor aastast  2010.

TELLIMISEL:  individuaal-, paaristunnid, tunnid asutustele

Õppekava: Õppekava-vene-keel-A-40ak.t-2020

Hispaania keel
VanusToimumis aegMaksumusMaht
Hispaania keeltäpsustamiseltäpsustamisel40 ak t

Hindamismeetodid– Vestlus ja jooksvad ülesanded.

Väljastatav dokument – tunnistus (õpiväljundite saavutamisel) või tõend

Õpetaja : Sille Soo. Suurte kogemustega ja keelepraktikaga õpetaja , kes on elanud aastaid  Hispaanias. Täiskasvanutega töötanud aastast 2017.

Sihtgrupiks on täiskasvanud, kes soovivad saada baasteadmisi hispaania keeles, et suhelda igapäevaselt, tööalaselt või reisil olles.

Õpiväljundid
Edukas koolituse läbinu:
• mõistab tuttavaid sõnu, fraase ja lühikesi lauseid nii kõnes kui ka kirjas
• kasutab lihtsaid fraase ja lauseid, et kirjeldada ennast, oma peret ja lähiümbrust
• oskab lihtsal viisil suhelda kui vestluspartner räägib aeglaselt, selgelt, vajadusel korrates.

Õppesisu: . Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Tutvumine, viisakusväljendid ja isikuandmed. Arvsõna. Keelte oskus, maad ja rahvad. Pere.  Plaanid ja kavatsused. Reisimine ja lähiümbruse kirjeldamine.

Õppekava: HISPAANIA-KEEL-A1

Eesti keel võõrkeelena
Kursuse nimiToimumis aegHind
Eesti keel võõrkeelenaTäpsustamiselTäpsustamisel

Eesti keel võõrkeelena

TELLIMISEL : rühmatunnid, individuaaltunnid

Scroll to top