Eesti Keel

Täiskasvanute Inglise keele õpe

VanusToimumis aegMaksumusMaht
Inglise keel A1UUS RÜHM alustab 6.02.24-21.05.24 T. kl.17.30-19.10315 € või 2×170 € väikerühm 365 € või 2×19545 ak/h

Inglise keel A 1 UUS GRUPP!

06.02.24 – 21.05.24

Hind  315 € kursus ( või 2 x 170 € ), lisandub õppematerjalide tasu.. Hind ja kursuse maht kehtib alates 8 inimest grupis.

VÄIKERÜHM  minimaalselt 5 inimest grupis 365 € kursus või  2 x 195 € lisandub õppematerjalide tasu 12 eur

Sihtgrupiks on täiskasvanud, kes soovivad saada baasteadmisi inglise keeles, et suhelda igapäevaselt, tööalaselt või reisil olles.

Maht 45 akadeemilist tundi, millest 34 ak.tundi- kontaktõpet ja 11 ak. tundi iseseisev töö.

Õpiväljundid. Edukas koolituse läbinu: saab aru tuttavatest sõnadest, fraasidest ja lühikestest lausetest
oskab tervitada, tutvustada ennast ja teisi ning hüvasti jätta
oskab lihtsal viisil rääkida oma perest, elukohast ja igapäevastest tegemistest ning esitada teemakohaseid küsimusi
oskab lihtsal viisil suhelda kui vestluspartner abistab
Kursuse põhirõhk on suulisel keelekasutusel. Käsitletakse olulisi igapäevaelu teemasid. Teemad: mina, minu hobid ning eelistused; suhtlemine tööl, reisil ja vabal ajal; võõrustamine; töökeskkond, rutiin; viisakas kõnekeel jne. Iga teema juurde kuulub sõnavara ja väljendite tutvustamine, dialoogid, lugemistekstid ning kinnistamisharjutused.
Grammatika on tunni tegevustega ning teemadega seotud ning toetab esmase keeleoskuse omandamist. Hindamismeetodid – vestlus, lõputest.

Õpetaja : Eda Strandberg. Lõpetanud Tartu Ülikooli germaani – romaani filoloogia, tõlkija, pedagoogi eriala, 1980; Töötanud (2007-2014) õpetajana Inglismaal Lilian Baylis Technology School, täiskasvanute koolitaja kogemus aastast 2000, lektor Vanalinna koolituskeskuses aastast 2018

Õppekava Inglise keel A1

INGLISE-K.-A1-2024-1 (3)

 

30.okt.2023- 08.aprill 2024

Hind 2 x 160 € (või 295 € kursus), lisandub õppematerjalide tasu 12 €. Hind ja kursuse maht kehtib alates 8 inimest grupis.

Sihtgrupiks on täiskasvanud, kes soovivad saada baasteadmisi inglise keeles, et suhelda igapäevaselt, tööalaselt või reisil olles.

Maht 54 akadeemilist tundi, millest 42 ak.tundi- kontaktõpet ja 12 ak. tundi iseseisev töö.. Akadeemiliste tundide arv kehtib alates kuuest  inimesest rühmas.

Õpiväljundid. Edukas koolituse läbinu: saab aru tuttavatest sõnadest, fraasidest ja lühikestest lausetest
oskab tervitada, tutvustada ennast ja teisi ning hüvasti jätta
oskab lihtsal viisil rääkida oma perest, elukohast ja igapäevastest tegemistest ning esitada teemakohaseid küsimusi
oskab lihtsal viisil suhelda kui vestluspartner abistab
Kursuse põhirõhk on suulisel keelekasutusel. Käsitletakse olulisi igapäevaelu teemasid. Teemad: mina, minu hobid ning eelistused; suhtlemine tööl, reisil ja vabal ajal; võõrustamine; töökeskkond, rutiin; viisakas kõnekeel jne. Iga teema juurde kuulub sõnavara ja väljendite tutvustamine, dialoogid, lugemistekstid ning kinnistamisharjutused.
Grammatika on tunni tegevustega ning teemadega seotud ning toetab esmase keeleoskuse omandamist. Hindamismeetodid – vestlus, lõputest.

Õpetaja : Ingrid Lilles Tallinna Pedagoogikaülikool- inglise keel , Tallinna Pedagoogiline Instituut- algklassiõpetaja. Täiskasvanute inglise keele õpetaja kogemus Vanalinna koolituskeskuses 10 aastat.

TELLIMISEL : individuaaltunnid, paaristunnid, tunnid väikestele gruppidele. Hinnapakkumine koostatakse vastavalt tellitud grupi suurusele ja tundide mahule.

Õppekava: INGLISE-K.-A1-2020 (1)

VanusToimumis aegMaksumusMaht
Inglise keel A2T kl.17.30-19.00 31.10.23-14.05.242×185€ või 350€70 akadeemilist tundi

Inglise keel A2

31.10.2023 – 14.05.2024 (kursus edasi lükatud alustame 07.11.23)

Maht : 70 akadeemilist tundi millest 50 ak.tundi  kontaktõpet ja 20 ak. tundi iseseisev töö. Akadeemiliste tundide arv kehtib alates kuuest  inimesest rühmas.

Õppematerjali  maksumus  ca 28 €

Sihtgrupiks on täiskasvanud, kes soovivad saada baasteadmisi inglise keeles, et suhelda igapäevaselt, tööalaselt või reisil olles.

Kursuse põhirõhk on suulisel keelekasutusel. Käsitletakse olulisi igapäevaelu teemasid. Teemad: mina, minu hobid ning eelistused; suhtlemine tööl, reisil ja vabal ajal; võõrustamine; töökeskkond, rutiin; viisakas kõnekeel jne. Iga teema juurde kuulub sõnavara ja väljendite tutvustamine, dialoogid, lugemistekstid ning kinnistamisharjutused.
Grammatika on tunni tegevustega ning teemadega seotud ning esmase keeleoskuse omandamiseks piisav

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija: mõistab lühikeste ja lihtsate ütluste põhisisu
saab aru lühikesest ja lihtsast tekstist ning leiab spetsiifilist informatsiooni
saab hakkama igapäevastes suhtlussituatsioonides
Õppesisu . Tervitamine ja tutvustamine ja tutvumine, igapäevased väljendid, nimi-, omadus- ja tegusõnad, perekond ja sõbrad, ametid ja töö, vaba aeg, reisimine, ilm, eluruumi kirjeldamine, tunnete kirjeldamine, telefoninumbrid, kellaaeg, vabandamine, juhiste küsimine ja andmine, poes, kohvikus jm. suhtlemine; kuupäevad, palvete esitamine ja ettepanekute tegemine, rongi-, bussi-ja lennujaamas suhtlemine, inimeste kirjeldamine, oma kogemustest rääkimine. Õppemeetodid. Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel. Kasutatakse erinevaid õpistrateegiaid, et materjali omandamine oleks efektiivne, näiteks rollimänge ja praktilisi harjutusi. Hindamismeetodid – vestlus, lõputest.

Õpetaja Sirje Aija.   Tallinna Pedagoogiline Instituut, 1982, algõpetuse metoodika ja pedagoogika. Tallinna Pedagoogika Ülikool  2002, inglise keele õpetaja.  Vanalinna koolituskeskuses töötanud täiskasvanute inglise keele õpetajana aastast 2002

TELLIMISEL : individuaaltunnid, tunnid asutustele

Õppekava: INGLISE-K.-A2-50-ak.t-2020

VanusToimumis aegMaksumusMaht
Inglise keel B1N. kl.16.30- 17.40 16.11.23-16.05.24295 € (või 2x 160 €)52 ak. tundi

Inglise keel B1

 

HIND: 295 € või 2 x 160 €

Maht : 52 akadeemilist tundi (millest 42 ak.t kontaktõpet ja 10 ak.t iseseisev töö) Akadeemiliste tundide arv kehtib alates kuuest  inimesest rühmas.

Sihtgrupp täiskasvanud keelehuvilised. Õppe alustamise tingimused – omandatud tase A2.

Eesmärk on arendada keeleoskust, pakkuda võimalusi praktiseerida ja laiendada sõnavara, väljendusoskust nii, et õpilane mõistaks ja saaks aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal (töö, kool, vaba aeg jne). Kursus sobib neile kes on omandanud A2 taseme või taasalustajatele, kellel on õppimises ja keelekasutuses olnud pikk paus.. Õppesisu: kursusel arendatakse järgmisi osaoskusi: lugemist, keelestruktuuride tundmist, kuulamist ja kõnelemist.Teemad osaoskuste omandamiseks on järgmised: Travelling abroad, Food, Money, At the doctor’s, The way we live, Do’s and don’ts, Things that changed the world, Famous people jne.

Õpetaja : Eda Strandberg

TELLIMISEL : individuaaltunnid, tunnid asutustele

Õppekava kinnitatud 01.08.16

Ainekava

Õppekava: INGLISE-K-B1

KursusToimumis aegMaksumusMaht
Inglise keel B2individuaaltunnidkokkuleppelkokkuleppel

Õppe maht: kokkuleppel.

Sihtgrupp Täiskasvanud keelehuvilised. Õppe alustamise tingimused – omandatud tase  B1.

 

Eesmärk on arendada keeleoskust, pakkuda võimalusi praktiseerida ja laiendada sõnavara, väljendusoskust nii, et õpilane mõistaks ja saaks aru põhilisest infost tavakõnes tuttaval teemal ; töö, kool, vaba aeg jne. Kursus sobib neile kes on omandanud B1 taseme või taasalustajatele,  kellel on õppimises ja keelekasutuses olnud pikk paus.

Õppesisu: kõneluse  alustamine, jätkamine ja lõpetamine; käibefraaside kasutamine, et kõnevooru hoides mõtte sõnastamiseks aega võita; soovituste andmine; võimaluste arutelu; suulise kokkuvõtte tegemine loetu või nähtu põhjal; kahe võimaliku seisukoha (plusside ja miinuste) esitamine; aktiivne osalemine tavalises või ka vähemtavalises ametlikus arutelus; adekvaatne oma mõtete ja arvamuste väljendamine; kõnevooru võtmine; arutellu sekkumine. Teemad osaoskuste omandamiseks: Sport and leisure, Art and literature, The world of work, Family matters, Wonders of modern world, Obsessions, Relationships, Life’s great events  jne.

Õppemeetodid. Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel. Kasutatakse erinevaid õpistrateegiaid, et materjali omandamine oleks efektiivne, näiteks  rollimänge ja praktilisi harjutusi.

Õpetaja Eda Strandberg. Lõpetanud Tartu Ülikooli germaani – romaani filoloogia, tõlkija, pedagoogi eriala, 1980; Töötanud (2007-2014) õpetajana Inglismaal Lilian Baylis Technology School, täiskasvanute koolitaja kogemus aastast 2000, lektor Vanalinna koolituskeskuses aastast

TELLIMISEL : individuaaltunnid, tunnid asutustele

Õppekava: INGLISE-K.-B2

Inglise keel A1
VanusToimumis aegMaksumusMaht
Inglise keel A1UUS RÜHM alustab 6.02.24-21.05.24 T. kl.17.30-19.10315 € või 2×170 € väikerühm 365 € või 2×19545 ak/h

Inglise keel A 1 UUS GRUPP!

06.02.24 – 21.05.24

Hind  315 € kursus ( või 2 x 170 € ), lisandub õppematerjalide tasu.. Hind ja kursuse maht kehtib alates 8 inimest grupis.

VÄIKERÜHM  minimaalselt 5 inimest grupis 365 € kursus või  2 x 195 € lisandub õppematerjalide tasu 12 eur

Sihtgrupiks on täiskasvanud, kes soovivad saada baasteadmisi inglise keeles, et suhelda igapäevaselt, tööalaselt või reisil olles.

Maht 45 akadeemilist tundi, millest 34 ak.tundi- kontaktõpet ja 11 ak. tundi iseseisev töö.

Õpiväljundid. Edukas koolituse läbinu: saab aru tuttavatest sõnadest, fraasidest ja lühikestest lausetest
oskab tervitada, tutvustada ennast ja teisi ning hüvasti jätta
oskab lihtsal viisil rääkida oma perest, elukohast ja igapäevastest tegemistest ning esitada teemakohaseid küsimusi
oskab lihtsal viisil suhelda kui vestluspartner abistab
Kursuse põhirõhk on suulisel keelekasutusel. Käsitletakse olulisi igapäevaelu teemasid. Teemad: mina, minu hobid ning eelistused; suhtlemine tööl, reisil ja vabal ajal; võõrustamine; töökeskkond, rutiin; viisakas kõnekeel jne. Iga teema juurde kuulub sõnavara ja väljendite tutvustamine, dialoogid, lugemistekstid ning kinnistamisharjutused.
Grammatika on tunni tegevustega ning teemadega seotud ning toetab esmase keeleoskuse omandamist. Hindamismeetodid – vestlus, lõputest.

Õpetaja : Eda Strandberg. Lõpetanud Tartu Ülikooli germaani – romaani filoloogia, tõlkija, pedagoogi eriala, 1980; Töötanud (2007-2014) õpetajana Inglismaal Lilian Baylis Technology School, täiskasvanute koolitaja kogemus aastast 2000, lektor Vanalinna koolituskeskuses aastast 2018

Õppekava Inglise keel A1

INGLISE-K.-A1-2024-1 (3)

 

30.okt.2023- 08.aprill 2024

Hind 2 x 160 € (või 295 € kursus), lisandub õppematerjalide tasu 12 €. Hind ja kursuse maht kehtib alates 8 inimest grupis.

Sihtgrupiks on täiskasvanud, kes soovivad saada baasteadmisi inglise keeles, et suhelda igapäevaselt, tööalaselt või reisil olles.

Maht 54 akadeemilist tundi, millest 42 ak.tundi- kontaktõpet ja 12 ak. tundi iseseisev töö.. Akadeemiliste tundide arv kehtib alates kuuest  inimesest rühmas.

Õpiväljundid. Edukas koolituse läbinu: saab aru tuttavatest sõnadest, fraasidest ja lühikestest lausetest
oskab tervitada, tutvustada ennast ja teisi ning hüvasti jätta
oskab lihtsal viisil rääkida oma perest, elukohast ja igapäevastest tegemistest ning esitada teemakohaseid küsimusi
oskab lihtsal viisil suhelda kui vestluspartner abistab
Kursuse põhirõhk on suulisel keelekasutusel. Käsitletakse olulisi igapäevaelu teemasid. Teemad: mina, minu hobid ning eelistused; suhtlemine tööl, reisil ja vabal ajal; võõrustamine; töökeskkond, rutiin; viisakas kõnekeel jne. Iga teema juurde kuulub sõnavara ja väljendite tutvustamine, dialoogid, lugemistekstid ning kinnistamisharjutused.
Grammatika on tunni tegevustega ning teemadega seotud ning toetab esmase keeleoskuse omandamist. Hindamismeetodid – vestlus, lõputest.

Õpetaja : Ingrid Lilles Tallinna Pedagoogikaülikool- inglise keel , Tallinna Pedagoogiline Instituut- algklassiõpetaja. Täiskasvanute inglise keele õpetaja kogemus Vanalinna koolituskeskuses 10 aastat.

TELLIMISEL : individuaaltunnid, paaristunnid, tunnid väikestele gruppidele. Hinnapakkumine koostatakse vastavalt tellitud grupi suurusele ja tundide mahule.

Õppekava: INGLISE-K.-A1-2020 (1)

Inglise keel A2
VanusToimumis aegMaksumusMaht
Inglise keel A2T kl.17.30-19.00 31.10.23-14.05.242×185€ või 350€70 akadeemilist tundi

Inglise keel A2

31.10.2023 – 14.05.2024 (kursus edasi lükatud alustame 07.11.23)

Maht : 70 akadeemilist tundi millest 50 ak.tundi  kontaktõpet ja 20 ak. tundi iseseisev töö. Akadeemiliste tundide arv kehtib alates kuuest  inimesest rühmas.

Õppematerjali  maksumus  ca 28 €

Sihtgrupiks on täiskasvanud, kes soovivad saada baasteadmisi inglise keeles, et suhelda igapäevaselt, tööalaselt või reisil olles.

Kursuse põhirõhk on suulisel keelekasutusel. Käsitletakse olulisi igapäevaelu teemasid. Teemad: mina, minu hobid ning eelistused; suhtlemine tööl, reisil ja vabal ajal; võõrustamine; töökeskkond, rutiin; viisakas kõnekeel jne. Iga teema juurde kuulub sõnavara ja väljendite tutvustamine, dialoogid, lugemistekstid ning kinnistamisharjutused.
Grammatika on tunni tegevustega ning teemadega seotud ning esmase keeleoskuse omandamiseks piisav

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija: mõistab lühikeste ja lihtsate ütluste põhisisu
saab aru lühikesest ja lihtsast tekstist ning leiab spetsiifilist informatsiooni
saab hakkama igapäevastes suhtlussituatsioonides
Õppesisu . Tervitamine ja tutvustamine ja tutvumine, igapäevased väljendid, nimi-, omadus- ja tegusõnad, perekond ja sõbrad, ametid ja töö, vaba aeg, reisimine, ilm, eluruumi kirjeldamine, tunnete kirjeldamine, telefoninumbrid, kellaaeg, vabandamine, juhiste küsimine ja andmine, poes, kohvikus jm. suhtlemine; kuupäevad, palvete esitamine ja ettepanekute tegemine, rongi-, bussi-ja lennujaamas suhtlemine, inimeste kirjeldamine, oma kogemustest rääkimine. Õppemeetodid. Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel. Kasutatakse erinevaid õpistrateegiaid, et materjali omandamine oleks efektiivne, näiteks rollimänge ja praktilisi harjutusi. Hindamismeetodid – vestlus, lõputest.

Õpetaja Sirje Aija.   Tallinna Pedagoogiline Instituut, 1982, algõpetuse metoodika ja pedagoogika. Tallinna Pedagoogika Ülikool  2002, inglise keele õpetaja.  Vanalinna koolituskeskuses töötanud täiskasvanute inglise keele õpetajana aastast 2002

TELLIMISEL : individuaaltunnid, tunnid asutustele

Õppekava: INGLISE-K.-A2-50-ak.t-2020

Inglise keel B1
VanusToimumis aegMaksumusMaht
Inglise keel B1N. kl.16.30- 17.40 16.11.23-16.05.24295 € (või 2x 160 €)52 ak. tundi

Inglise keel B1

 

HIND: 295 € või 2 x 160 €

Maht : 52 akadeemilist tundi (millest 42 ak.t kontaktõpet ja 10 ak.t iseseisev töö) Akadeemiliste tundide arv kehtib alates kuuest  inimesest rühmas.

Sihtgrupp täiskasvanud keelehuvilised. Õppe alustamise tingimused – omandatud tase A2.

Eesmärk on arendada keeleoskust, pakkuda võimalusi praktiseerida ja laiendada sõnavara, väljendusoskust nii, et õpilane mõistaks ja saaks aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal (töö, kool, vaba aeg jne). Kursus sobib neile kes on omandanud A2 taseme või taasalustajatele, kellel on õppimises ja keelekasutuses olnud pikk paus.. Õppesisu: kursusel arendatakse järgmisi osaoskusi: lugemist, keelestruktuuride tundmist, kuulamist ja kõnelemist.Teemad osaoskuste omandamiseks on järgmised: Travelling abroad, Food, Money, At the doctor’s, The way we live, Do’s and don’ts, Things that changed the world, Famous people jne.

Õpetaja : Eda Strandberg

TELLIMISEL : individuaaltunnid, tunnid asutustele

Õppekava kinnitatud 01.08.16

Ainekava

Õppekava: INGLISE-K-B1

Inglise keel B2
KursusToimumis aegMaksumusMaht
Inglise keel B2individuaaltunnidkokkuleppelkokkuleppel

Õppe maht: kokkuleppel.

Sihtgrupp Täiskasvanud keelehuvilised. Õppe alustamise tingimused – omandatud tase  B1.

 

Eesmärk on arendada keeleoskust, pakkuda võimalusi praktiseerida ja laiendada sõnavara, väljendusoskust nii, et õpilane mõistaks ja saaks aru põhilisest infost tavakõnes tuttaval teemal ; töö, kool, vaba aeg jne. Kursus sobib neile kes on omandanud B1 taseme või taasalustajatele,  kellel on õppimises ja keelekasutuses olnud pikk paus.

Õppesisu: kõneluse  alustamine, jätkamine ja lõpetamine; käibefraaside kasutamine, et kõnevooru hoides mõtte sõnastamiseks aega võita; soovituste andmine; võimaluste arutelu; suulise kokkuvõtte tegemine loetu või nähtu põhjal; kahe võimaliku seisukoha (plusside ja miinuste) esitamine; aktiivne osalemine tavalises või ka vähemtavalises ametlikus arutelus; adekvaatne oma mõtete ja arvamuste väljendamine; kõnevooru võtmine; arutellu sekkumine. Teemad osaoskuste omandamiseks: Sport and leisure, Art and literature, The world of work, Family matters, Wonders of modern world, Obsessions, Relationships, Life’s great events  jne.

Õppemeetodid. Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel. Kasutatakse erinevaid õpistrateegiaid, et materjali omandamine oleks efektiivne, näiteks  rollimänge ja praktilisi harjutusi.

Õpetaja Eda Strandberg. Lõpetanud Tartu Ülikooli germaani – romaani filoloogia, tõlkija, pedagoogi eriala, 1980; Töötanud (2007-2014) õpetajana Inglismaal Lilian Baylis Technology School, täiskasvanute koolitaja kogemus aastast 2000, lektor Vanalinna koolituskeskuses aastast

TELLIMISEL : individuaaltunnid, tunnid asutustele

Õppekava: INGLISE-K.-B2

Scroll to top