Eesti Keel

Toimunud kursused

SOOME KEEL – TASUTA KURSUS – algajatele (lõppenud)

ALUSTAS 08. OKTOOBER 2018
 Kuupäev: ALUSTAME 8.10.18 – 05.12.18
 Toimumise aeg: E.  ja K.  kl.18-19.30  2x nädalas
 Sihtgrupp: Täiskasvanud, kes kuuluvad sihtgruppi.
 Hind: Tasuta
Vähese soome keele oskusega, keskhariduse või sellest madalama haridusega inimesed. Erialase ettevalmistuseta inimesed kelle vähene soome keele oskus võiks saada takistavaks tema tööprotsessi jätkamisel või sisenemisel tööturgu.

Õpetaja: Päivi Snellmann

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne-1

 

INGLISE KEEL-A1/tasuta kursus (lõppenud)
vanusele 50 +,erialase  ettevalmistuseta inimesed

 Kuupäev: 17.10-17-27.02.18
 Toimumise aeg:  teisipäeviti kl. 18-19.30
 Hind: Tasuta

Muudatused tunniplaanis 14.11.17 tund jääb ära ja toimub 2.11.17 ja 28.11.17 tund jääb ära ja toimub 7.12.17

KELLELE ON KURSUS MÕELDUD:

 • töötud;
 • üle 50-aastased erialase ettevalmistuseta inimesed;
 • üle 50-aastased aegunud haridusega inimesed.

Pärnu Vanalinna koolituskeskus on EVHL partner ja osaleb täiskasvanud õppijale mõeldud ESF struktuuritoetuse projektis “Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019“

Projekti eesmärk on tõsta madalama haridusega täiskasvanute ja teiste varem elukestvas õppes vähem osalenud gruppide õppes osalemise määra, teadlikkust õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest ning suurendada õpimotivatsiooni.

Projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine“ koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelteoskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel.

 õppekava inglise-keel

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne-1

 

KURSUS ON LÕPPENUD.
SOOME KEEL – TASUTA KURSUS – algajatele
ALUSTAB 08. OKTOOBER 2018
 Kuupäev: ALUSTAME 8.10.18 – 05.12.18
 Toimumise aeg: E.  ja K.  kl.18-19.30  2x nädalas
 Sihtgrupp: Täiskasvanud, kes kuuluvad sihtgruppi.
 Hind: Tasuta
Vähese soome keele oskusega, keskhariduse või sellest madalama haridusega inimesed. Erialase ettevalmistuseta inimesed kelle vähene soome keele oskus võiks saada takistavaks tema tööprotsessi jätkamisel või sisenemisel tööturgu.

Õpetaja: Päivi Snellmann

Õppekava
EL_Sotsiaalfond_horisontaalne-1

VENE KEELE KURSUSED – TÄISKASVANUTELE

 Kuupäev: 8. märts – 10. mai 2018
 Toimumise aeg: Kursus lõppenud.
 Hind: Tasuta

KELLELE ON KURSUS MÕELDUD

 • vähese vene keele oskusega, keskhariduse või sellest madalama haridusega inimesed,
 • töötud.
 • erialase ettevalmistuseta inimesed, kelle vähene vene k. oskus võiks saada  takistavaks tema tööprotsessi jätkamisel või tema sisenemisel tööturgu.

Pärnu Vanalinna koolituskeskus on EVHL partner ja osaleb täiskasvanud õppijale mõeldud ESF struktuuritoetuse projektis “Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019“

Projekti eesmärk on tõsta madalama haridusega täiskasvanute ja teiste varem elukestvas õppes vähem osalenud gruppide õppes osalemise määra, teadlikkust õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest ning suurendada õpimotivatsiooni.

Projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine“ koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelteoskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel.

VENE KEELE õppekava

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne (1)

INGLISE KEEL-A1/ tasuta kursus, alustab 03.oktoober 2019 

KURSUS ON LÕPPENUD !

Kuupäev: 03.10.2019 – 30.01.2020  NB! 14.11.19 tunde ei toimu!
Toimumise aeg: Neljapäeviti  kl.18-19.45
Hind: Tasuta

 Kursus on mõeldud :

 • vähese inglise keele oskusega, keskhariduse või sellest madalama haridusega inimestele
 • erialase ettevalmistuseta töötavatele inimestele, kelle vähene  keeleoskus võiks saada takistavaks tema tööprotsessi jätkamisel või sisenemisel tööturgu.
 • töötutele
 • 50 + vanuses töötavatele inimestele

Pärnu Vanalinna koolituskeskus on EVHL partner ja osaleb täiskasvanud õppijale mõeldud ESF struktuuritoetuse projektis  “„Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“

Projekti eesmärk on tõsta madalama haridusega täiskasvanute ja teiste varem elukestvas õppes vähem osalenud gruppide õppes osalemise määra, teadlikkust õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest ning suurendada õpimotivatsiooni.

Projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine“ koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelteoskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel.

Õpetaja: Sirje Aija

 õppekava inglise-keel

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne-1

a2 soomekeel TASUTA

SOOME KEEL – TASUTA KURSUS – algajatele.
ALUSTAB  30.09. 2019

 Kuupäev: 30.09.19 – 20.01.20
 Toimumise aeg: E.  kl.18-19.45  1 x nädalas(35 ak. tundi)
 Sihtgrupp: Täiskasvanud, kes kuuluvad sihtgruppi.
 Hind: Tasuta

Pärnu Vanalinna koolituskeskus on EVHL partner ja osaleb täiskasvanud õppijale mõeldud ESF struktuuritoetuse projektis  “„Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“. Kursus on mõeldud :

 • vähese soome keele oskusega, keskhariduse või sellest madalama haridusega inimestele
 • erialase ettevalmistuseta töötavatele inimestele, kelle vähene soome keele oskus võiks saada takistavaks tema tööprotsessi jätkamisel või sisenemisel tööturgu.
 • töötutele
Soome keel õppekava

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne (1)

VENE KEELE KURSUSED – TÄISKASVANUTELE

 Kuupäev: 6.veebruar 2019  –  mai 2019 KURSUS LÕPPENUD !
 Toimumise aeg: K. kl 18-19.30
 Hind: Tasuta

 

KELLELE ON KURSUS MÕELDUD

 • vähese vene keele oskusega, keskhariduse või sellest madalama haridusega inimesed,
 • töötud.
 • erialase ettevalmistuseta inimesed, kelle vähene vene k. oskus võiks saada  takistavaks tema tööprotsessi jätkamisel või tema sisenemisel tööturgu.

Pärnu Vanalinna koolituskeskus on EVHL partner ja osaleb täiskasvanud õppijale mõeldud ESF struktuuritoetuse projektis „Prioriteesete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“

Projekti eesmärk on tõsta madalama haridusega täiskasvanute ja teiste varem elukestvas õppes vähem osalenud gruppide õppes osalemise määra, teadlikkust õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest ning suurendada õpimotivatsiooni.

Projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine“ koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelteoskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel.

EELMINE KURSUS

 Kuupäev: 8. märts – 10. mai 2018
 Toimumise aeg: Kursus lõppenud.
 Hind: Tasuta

VENE KEELE õppekava

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne (1)

Scroll to top